મહત્વના દીવસો

1

1 જાન્યુઆરી

નાગાલેંડ દિન

2

11 જાન્યુઆરી

લાલ બહાદુર શાશ્ત્રિ પુણ્યતીથિ

3

12 જાન્યુઆરી

સ્વામી વિવેકાનન્દ દિન

4

21 જાન્યુઆરી

મેઘલય, મણીપુર ,ત્રિપુરા દિન

5

23 જાન્યુઆરી

સુભાશચન્દ્ર બોઝ જન્મ દિન

6

26 જાન્યુઆરી

પ્રજાસત્તાક દિન

7

30 જાન્યુઆરી

શહીદ દિન, મહાત્મા ગાંધી દિન

 

 

8

1 ફેબ્રુઆરી

તટ રક્ષક દિન

9

6 ફેબ્રુઆરી

જમ્મુ અને કાશમીર દિન

10

14 ફેબ્રુઆરી

વેલેંટાઇન ડે

11

18 ફેબ્રુઆરી

રામક્રિષ્ણા પરમહંસ જન્મ દિન

12

28 ફેબ્રુઆરી

રાષ્ટ્રિય વિગ્યાન દિન

13

29 ફેબ્રુઆરી

મોરારજી દેસાઇ દિન

 

 

14

4 માર્ચ

રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા દિન

15

8 માર્ચ

વિશ્વ મહિલા દિન, વિશ્વ શાક્ષરતા દિન

16

11 માર્ચ

અંદમાન નિકોબાર દિન

17

12 માર્ચ

દાંડી યાત્રા દિન

18

15 માર્ચ

વિશ્વ વિકલાંગ દિન

19

21 માર્ચ

વિશ્વ વન દિન

20

22 માર્ચ

વિશ્વ જળ દિન

21

23 માર્ચ

શહિદ ભગતસિન્હ પુણ્યતિથી

22

30 માર્ચ

રાજસ્થાન દિન

 

 

23

1 એપ્રિલ

એપ્રિલ ફુલ દિન, ઓરિસ્સા દિન

24

5 એપ્રિલ

નેશનલ મેરિટાઇમ દિન

25

7 એપ્રિલ

વિશ્વ આરોગ્ય દિન

26

10 એપ્રિલ

વિશ્વ કેંસર દિન

27

13 એપ્રિલ

જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ દિન

28

14 એપ્રિલ

ડો. આંબેડકર જયંતી

29

15 એપ્રિલ

હિમાચલ પ્રદેશ દિન

30

23 એપ્રિલ

વિશ્વ પુસ્તક દિન

30

30 એપ્રિલ

બાળ મજુરી વિરોધી દિન

 

 

31

5 જુન

વિશ્વ પર્યાવરણ દિન

32

12 જુન

વિશ્વ બાળમજુરી વિરોધી દિન

33

23 જુન

વિશ્વ ઓલિમ્પિક દિન

34

27 જુન

વિશ્વ ડાયાબીટીસ દિન

35

28 જુન

ફાધર્સ ડે

36

1 જુલાઇ

ડોક્ટર દિન

37

4 જુલાઇ

સ્વામી વિવેકાનંદ પુણ્યતિથી

38

11 જુલાઇ

વિશ્વ વસ્તી દિન

39

19 જુલાઇ

બેંકો નુ રાષ્ટ્રિયકરણ દિન

40

23 જુલાઇ

લોક્માન્ય ટિળક જયંતી

41

25 જુલાઇ

પેરેંટ્સ ડે

42

26 જુલાઇ

કારગિલ વિજય દિન

 

 

43

1 ઓગષ્ટ

લોક્માન્ય ટિળક ની પુણ્યતિથી

44

7 ઓગષ્ટ

રવિન્દ્રનાથ ટગોરે ની પુણ્યતિથી

45

9 ઓગષ્ટ

હિન્દ છોડો આંદોલન દિન

46

14 ઓગષ્ટ

પાકિસ્તાન નો સ્વાતંત્રદિન

47

15 ઓગષ્ટ

ભારત્ નો સ્વાતંત્રદિન

48

29 ઓગષ્ટ

મેજર ધ્યાનચંદ નો જન્મદિન

 

 

49

5 સપ્ટેમ્બર

શિક્ષક  દિન

50

8 સપ્ટેમ્બર

વિશ્વ શાક્ષરતા દિન

51

11 સપ્ટેમ્બર

દેશ ભક્તી દિન

52

14 સપ્ટેમ્બર

અંધજન દિન

53

25 સપ્ટેમ્બર

વિશ્વ નૌકાદિન

54

26 સપ્ટેમ્બર

વિશ્વ બધિર દિન

55

27 સપ્ટેમ્બર

વિશ્વ પ્રવાસન દિન

 

 

56

1 ઓકટોબર

સ્વૈચ્છિક રક્તદાન દિન

57

2 ઓકટોબર

મહાત્મા ગાંધી અને લાલ બહાદુર શાશ્ત્રિ દિન

58

3 ઓકટોબર

વિશ્વ પશુ દિન

59

6 ઓકટોબર

વિશ્વ શાકાહારી દિન

60

8 ઓકટોબર

ભારતિય વાયુસેના દિન

61

9 ઓકટોબર

વિશ્વ ટપાલ દિન

62

16 ઓકટોબર

વિશ્વા ખાદ્યદિન

63

17 ઓકટોબર

વિશ્વ ગરીબી નાબુદી દિન

64

24 ઓકટોબર

સંયુક્ત રાષ્ટ્રિયદિન

65

31 ઓકટોબર

રાષ્ટ્રિય એકતા દિન

 

 

66

1 નવેમ્બર

હરીયાણા દિન, છત્તિસગઢ સ્થાપના દિન

67

7 નવેમ્બર

રાષ્ટ્રિય કેંસર જાગ્રુતી દિન

68

9 નવેમ્બર

રાષ્ટ્રિય ન્યાય સેવા દિન

69

14 નવેમ્બર

બાલદિન

70

15 નવેમ્બર

ઝારખંડ સ્થાપના દિન

71

20 નવેમ્બર

બાળ અધિકાર દિન

72

24 નવેમ્બર

એન.સી.સી. સ્થાપના દિન

73

26 નવેમ્બર

રાષ્ટ્રિય બંધારણ દિન

 

 

74

1 ડીસેમ્બર

વિશ્વ એઇડસ દિન

75

3 ડીસેમ્બર

વિશ્વ વિકલાંગ દિન

76

4 ડીસેમ્બર

નૌસેના દિન

77

6 ડીસેમ્બર

નાગરીક સુરક્ષા દિન

78

10 ડીસેમ્બર

વિશ્વ માનવ અધિકાર દિન

79

15 ડીસેમ્બર

સરદાર પટેલ પુણ્યતિથિ

80

24 ડીસેમ્બર

રાષ્ટ્રિય ગ્રાહક દિન


One thought on “મહત્વના દીવસો

    harish said:
    August 23, 2013 at 9:09 pm

    harish parmar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s