શું તમારી સુંદરતા

Posted on

પલવારમાં  અનેક વાર
પલકતી આ આંખો
તમને  જોઈને  સ્થિર થઈ ગઈ
શું  તમારી સુંદરતા
નથી  જોઈ અપ્સરા તમને
જોયા અને અપ્સરા
જોવાની ચાહત મટી ગઈ.
શું તમારી સુંદરતા
જાણે ચાંદ નિકળ્યો
અમાસની  રાત્રે લટાર મારવા
શું તમારી સુંદરતા
જોઈ ઊભા તમને ઝરોખે
ખુદ ઈશ્વર પણ ઘાયલ થયો
શું તમારી સુંદરતા
આગમનથી તમારા બાગમાં  
ફૂલ પણ તમારા
માર્ગમાં પથરાઈ ગયા.
શું તમારી સુંદરતા
મળે જો તમારા દિલમાં  
જગ્યા તો જન્નત
પણ ઠુકરાવું
શું  તમારી સુંદરતા
-  ધવલ. આર. પરમાર  :  (અમદાવાદ)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s