‘પ્રેમ’

Posted on

પ્રેમ..... એવો  કરજો............
જેમાં શબ્દોનો  ....... સથવારો  ન હોય
માત્ર............ મૌનની સરવાણી હોય
માગણીઓની વર્ષા ન  હોય
માત્ર............... લાગણીઓની મહેક હોય
જેમાં ...........દલીલો ન હોય
માત્ર .......... દિલની  વાતોની ચહેક હોય
ગેર સમજની  ..........ખાઈ ન હોય
માત્ર......... સમજણના શિખરો હોય
જેમાં   'હું' કે 'તુ' ન હોય
પણ ........... 'એક' થવાનો અર્થ હોય
પ્રેમપત્રો ..............ન હોય પણ
કહ્યા વિનાના શબ્દો ........ હોય....
જેમાં ....... શિકાયતના  જંગલો ન હોય
માત્ર......... વિશ્વાસની કેડી હોય,
જેમાં 'મારુ' કે 'તારુ' ન હોય.
માત્ર .......'આપણું' .... હોય
જેમાં પ્રેમનો  ધોધમાર વરસાદ ભલે ન હોય
માત્ર...... સ્નેહનું સુંદર ઈન્દ્રધનુષ હોય
જેમાં .......  ગમના .... વાદળો ન હોય
માત્ર ને માત્ર 'ખુશી'' અમીછાંટણાં હોય.
- ગારડે વિજયા ડી ''ખુશી''  (નવસારી)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s