કોઈ અર્થ નથી

Posted on

હવે  તને  જોવાનો  કોઈ અર્થ નથી
મને સમજી શકે તેવું   તારું  દિલ નથી,
તું  તરછોડિયા કરે અને હું આવ્યા કરું,
એ  હવે મને  મંજૂર નથી.
ભલે હું હાર્યો અને તું જીતી પણ,
મારી હાર  જેવો દમ

તારી જીતમાં નથી,
નસીબદાર છે એ કે જેને તું મળી,
પણ  એમાં હું શું કરી શકું,
તને  પામી શકું એવી એકેય રેખા
મારા હાથમાં નથી.
હું જોઉં તને   તું જોએ બીજાને

તેથી જ તને જોવાન કોઈ અર્થ નથી
હું લખું અને તું વાચી ના શકે
એને કદાચ વાચે તો સમજી ના શકે
તેથી જ આ મારી ગઝલનો
કોઈ અર્થ નથી.
-  નાગોરા ઈકબાલ  ''મદીના'' - (અમદાવાદ)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s