ઓ પ્રિયા!!

Posted on

પ્રીત  કરી મને ભૂલી ના  જતી,
દઈ દગો મને છોડી ના જતી.
ભવનો તે મને સગો કીધો
તારા પદની તે પાયલ કીધો!
જીવ તે જીવ મને ઘાયલ ના કરતી.
પ્રીત કરી મને ભૂલી ના જતી.
મુજને મળવા તે રાખજે ખટકો
ઊઘમાં  મને  દેતી ના ઝટકો,
જોજે કાળજાના મારા કટકા કરતી?
પ્રીત કરી મને ભૂલી ના જતી.
''પ્રફુલ'' મોત આવે તો મરવા દેજે,
તારા  નેણલા સામે મને બળવા દેજે,
તારી નેણલા સામે  મને  બળવા દેજે!
રાખ મારી તરછોડી ના જતી,
પ્રીત  કરી મને ભૂલી ના જતી .
- કવિ  :   રાઠોડ પ્રહલાદ  કે. 'પ્રફુલ' (કંબોસણી)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s