સમજીને છેતરાણા અમે (ધામેલિયા વર્ષા વી.)

Posted on

ખબર હતી બરબાદ થવાના છીએ,
સમજીને છેતરાણા
અમે સમજીને છેતરાણા છીએ.
ઘુઘવતા સાગરમાં તરનારા અમે,
તારી આંખનાં આંસુમાં ડૂબ્યા છીએ,
સમજીને છેતરાણા
અમે સમજીને છેતરાણા છીએ.
તોફાન બનીને વહેનારા અમે,
નીરવ શાંતિમાં ગરકાવ થયા છીએ,
સમજીને છેતરાણા
અમે સમજીને છેતરાણા છીએ.
મોજની મહેફિલ કહેનારા અમે,
તારા પ્રેમમાં પાગલ પૂજાયા છીએ,
સમજીને છેતરાણા
અમે સમજીને છેતરાણા છીએ.

- ધામેલિયા વર્ષા વી.
(ગોવિંદપૂર (ધારી-અમરેલી)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s