સફર ક્યાં હતી? (કૌશલ કુમાર)

Posted on Updated on

અચાનક કોઈ એમને ગમી જશે, ખબર ક્યાં હતી?
પછી તેઓ આટલા બદલાઈ જશે, ખબર ક્યાં હતી?
ધાર્યું નહોતું એના કરતાં એમને વધારે સારું  મળ્યું,
હવે એમને  મારા સ્નેહસંગાથની જરૃર  ક્યાં હતી?
તન, મન ને હૃદય છેલ્લા શ્વાસ સુધી એમના નામે જ કર્યું  છે,
તે છતાંયે એમને મારા પ્રણયની  કદર ક્યાં હતી?
જ્યારે મળતા  ત્યારે  એમની આંખોમાંય ઝળઝળિયાં આવતાં,
હવે  પહેલાં જેવી એમની મારા તરફ પ્રેમાળ નજર ક્યાં હતી?
હર ક્ષણે એમની યાદમાં  આંખોમાંથી ભીનાશ ઝરી રહી છે,
મારી આંખોની વાવ આંસુઓ વગર ક્યાં હતી?
છેલ્લે તેઓ એટલું બોલ્યા ને 'કૌશલે' દેહ છોડયો,
મારી ને તમારી ભવોભવની સફર ક્યાં હતી?
એક  દિવસ એમને હું ને મારી બધી જ વાતો યાદ આવશે જ,
ત્યારે એ શોધશે કે મારા 'કૌશલ' ની કબર ક્યાં હતી?

- કૌશલ કુમાર : (જિ. મહેસાણા)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s