બની ગઈ છું એમની ‘જોગણ’ (ખૂબી બિપીનચંદ્ર ભટ્ટ)

Posted on

અપાર સંસારમાં એકલી
અટૂલી છું હું જોગણ
મનગમતા ને પામવા મરણિયા
બનતી હું જોગણ
જોગીએ જ્યારથી જોગ લગાવ્યો છે,
દુનિયાનું ભાન ભૂલીને
બની ગઈ છું જોગણ
મારા લેખ લખ્યા
વિધાતાએ આજના વિરહના
વિરહથી વધેરાતી બમણા
પ્રેમને પામતી હું જોગણ
વિરહની વિરહણી છું હું જોગણ
પ્રેમથી બધાને પામવા મથતી હું જોગણ
પ્રેમના પંથ પર પહેલું
કદમ પામતી જોગણ
પ્રેમને મઝવારે વિરહમાં
રવડાતી  હું જોગણ
પ્રેમના વિરહમાં આશાથી
જીવતી જોગણ હું
કાનાની જોગણ છે મીરાં
બની ગઈ છું એમની હું જોગણ
દેવ જેવું નામ છે એમનું ને
'ચંદ્ર' જેવી કાયા
બની ગઈ છું એમની જ
હું જોગણ ''મીરાં''

- ખૂબી બિપીનચંદ્ર ભટ્ટ
ભાવનગર
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s