પુરુષાર્થ છે સબળ (ધનજી કાનજી છેડા)

Posted on

વિકટ પરિસ્થિતિ દેખી ના રડ 
એની સામે તાકાતથી લડ 
ઝૂકી જાય જો આ યુગમાં તું 
ખાવી પડશે તને સદા થપ્પડ 
છોડી દે વાતો બધી પ્રારબ્ધની 
ખેડી જાણ પુરૃષાર્થનું હળ 
જ્યાં કામ ના આવે તારૃં બળ 
તો અજમાવી લે અનોખી કળ 
'લઘુગોવિંદ' છોડી દે પ્રમાદને 
મસજી લે પુરૃષાર્થ છે સબળ. 

- ધનજી કાનજી છેડા 'લઘુગોવિંદ' 
(કલ્યાણ, જિ.થાણે)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s