જીવન તારું સજાવીશ હું (કેતુ જયેન્દ્રભાઈ દેસાઈ)

Posted on

સૂરજ  ઊગવાની  સાથે આવજે તું 
સંધ્યાના રંગે રાહ જોઈશ  હું 
પવનની  લહેર લઈ આવજે તું 
વંટોળની જેમ રાહમાં રહીસ  હું 
શિયાળે  થર ... થર.. ટાઢ લઈ આવજે  'તું' 
શબ્દો મહીં  હૂંફ આપીશ 'હું' 
ગ્રીષ્મની  ગરમી થઈ આવજે 'તું' 
તરસ તારી છીપાવીશ  'હું' 
વર્ષામાં   ધોધમાર વાદળી થઈ આવજે 'તું' 
પ્રેમથી પલળવા તૈયાર  છું 'હું' 
સાથ આમ જ આપજે 'તું' 
મેઘધનુષી રંગોથી 
જીવન તારું સજાવીશ 'હું' 

- કેતુ જયેન્દ્રભાઈ દેસાઈ :  (મહુવા)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s