ગીત થઈ રહેજો (પંકજ ગજ્જર)

Posted on

પ્રીત લઈ આવ્યાં  છો  તો મીત થઈ રે' જો 
મારાં હોઠો પર હંમેશાં, ગીત થઈ રે'જો.... 
કેવી ડંખે છે વેરણ રાતો 
પ્રેમ તરસ્યા દલડાની વાતો 
થોડી મારી સુણજો થોડી તમારી કે'જો 
મારાં હોઠો પર હંમેશા, ગીત થઈ રે' જો 
આંખ મારી સમણાં  તમારા 
દિલ ક્યાં છે વશમાં અમારા? 
હૈયું  થયું તમારું એની સંભાળ તમે લે' જો 
મારાં હોઠો પર હંમેશા, ગીત થઈ રે' જો.... 
થઈ  ગયો હું તમારો દીવાલો 
હવે શાનો ડર મને પડવાનો? 
પગ મારાં  જો લથડે તો હાથ તમારો દે' જો 
મારાં હોઠો પર હંમેશા, ગીત થઈ રે' જો.....

 - પંકજ ગજ્જર   : (વડોદરા)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s