સાથ માંગું છું (દીપ શથવારા)

Posted on

આ જીંદગીની સફરમાં 
તમારો સાથ માગું છું,
સાથે વિતાવેલી દરેક ક્ષણનો 
અહેસાસ માગું છું.
જાણું છું હું કે હું અંધ નથી,
સાથે જોયેલાં સપનાને નિહાળવા 
તમારો સાથ માગું છું.
દુ:ખ ઘણું ને સુખ ઓછું જોયું છે, 
આ જીવનમાં પણ,
દુ:ખોનો સામનો કરવા અને 
સુખોની મોજ લેવા તમારો સાથ 
માગું છું.
આ દુનિયા એક દરિયો છે અને 
મારું જીવન એક નાવ છે,
મારી જીવનરૃપી નાવને ચલાવવા 
તમારા પ્રેમની પતવાર માગું છું.
આ જીંદગીની સફરમાં તમારો 
સાથ માગું છું,
આ સ્વાર્થભરેલી દુનિયામાં 
''દિપ'' કોઈ કોઈનું સગું નથી.
પણ, આપણે કરેલ જે નિ:સ્વાર્થ 
પ્રેમ એનો સાથ માગું છું.

-'દિપ' સથવારા (મુંદરા-કચ્છ)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s