વાચાળ ખામોશી (ખૂબી વિપીનચંદ્ર ભટ્ટ)

Posted on

તમારી ખામોશી બધું જ કહી જાય છે
ન કહેવા છતાં અનામી સંબંધને  
નામ  આપી  જાય છે
જાણે હમેશ  
માટે તમારી આંખોેમાં રહેવા મટે કહી જાય છે.
તમારી ખામોશી માં  
શોધવા મથું છું શબ્દ
પણ, એક પણ શબ્દના 
ઉચ્ચાર વગર બધું કહી જાય છે.
જાણે મારા હર એક સવાલનો
જવાબ દઈ  જાય છે.
જે  હું સમજી નથી શકતી એ 
મને સમજાવી  જાય છે.
તમારી દરેક તકલીફ ને જણાવી જાય છે.
જાણું છું, એક પણ શબ્દ 
નથી એન વર્ણવવા  માટે છતાં
તમારી  ખામોશી તમારા 
પ્રેમને વર્ણવવા   જાય છે.
તમારી  ખામોશી બધું જ કહી જાય છે.

- ખૂબી વિપીનચંદ્ર ભટ્ટ (ભાવનગર)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s