વર્ષો પછીય નયનમાં તારી તસવીર (ભાવેશ બી. પરીખ)

Posted on

નયનમાં  તારી,
તસવીર ઉભરી જાય છે,
જખ્મો  તાજા કરી,
કોઈ નજર કરી જાય છે,
જિંદગી રૃપી સાગરમાં,
નાવ મળે ના મળે.
ક્યારેક કોઈના સહારે,
કિનારો મળી જાય છે.
પ્રણય એ વિરહ વેદના,
વિયોગનોે અહેસાસ છે.,
છતાં, મરજીવા  મન મૂકીને
સાગરમાં ડુબકી દે છે.
મળે  જો મોતી સાચું તો
જિંદગી  બની જાય છે.
મળે ના કોઈ તો,
અફસોસ એટલોે રહી જાય છે.
કે, કિનારે કોઈ સાથ
આપવાનું ભૂલી જાય છે.
અરે! સાથનું શું કહેવું,
કેટલાક વાયદાઓ ભૂલી જાય છે.
વાયદાઓનું ઠીક,
'કુમાર' ખુદને ભૂલી જાય છે.
વર્ષો પછીય તસવીર ઉભરી જાય છે.

- ભાવેશ બી. પરીખ  : (કડી- જિ. મહેસાણા)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s