મેઘધનુષી ગઝલ (સોલંકી રાકેશ બી.)

Posted on

તૂટેલા દિલનો સાદ છે ગઝલ
સમજોતો દર્દનો  અનુવાદ છે ગઝલ
ક્યાંક સર્જાય મહેફીલની
 જમાવટમાં એ,
તો ક્યાંક તન્હાઈએ સર્જેલ
સંવાદ છે ગઝલ.
ક્યાંક  હોય વાત એમાં મૃગજળની.
તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ છે ગઝલ.
કરે કોઈ રજુઆત આફતાબની  એમાં,
કોઈ કહે પૂનમનો ચાંદ છે ગઝલ
કંડારે કોઈ  મિલન મુલાકાતની વાત.
વળી, કોઈ સમજાવે છે
દાદ-ફરિયાદ છે ગઝલ.
મેઘધનુષી વાત છે ગઝલની
''શબ્દ'' સૃષ્ટિથી આબાદ છે ગઝલ.

-  સોલંકી રાકેશ બી. ''શબ્દ''
(નવા વાડજ- અમદાવાદ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s