મુક્ત હવા (દિનેશ વ્યાસ)

Posted on

જીવનની આ, મુક્તહવા!
મનાવી લે મત, કર મજા!
અગર જોને, ચડે હેતે,
નારી સૌ, રંગે મા'લે,
વંટોળ આભે, અળે,
ફૂલડાં ઝુલે, ડાળે,
જીવન પ્રેરતી આ, મુક્ત હવા!
ગીરી શિખરે, અડવા પ્રેરે,
દરિયો ખુંદવા, મનને પ્રેરે,
પંખીની પાંખે, વાદળ જોયા,
બંસરી સૂરે, ઘેલા બનવા.
જીવન પ્રેરતી આ, મુક્ત હવા!

-'દીપ' દિનેશ વ્યાસ
(વડોદરા)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s