પ્રેમનો પ્રસંગ (રાહુલ એસ. ભટ્ટ)

Posted on

સાગરને મળે તેને સંગમ કહેવાય,
ધરતી ને ભીંજવે તેને હેલી કહેવાય.
અગ્નિની સાક્ષીએ બે આત્માના મિલનને,
લગ્ન કહેવાય.
સરોવર ફરતે મોર શોભે,
પ્રસંગમાં આપ પધારો તો આનંદ શોભે.
પ્રેમથી આવનાર ને બહાના નથી હોતા,
જિંદગીની ઘડીએ પ્રસંગો નથી હોતા.
સાચા સંબંધોમા તેડા નથી હોતા,
નાનાને નાજુક અમારાથી કહેવાય નહીં,
પરણે એટલે અમારાથી ચુપ રહેવાય નહીં.

-'દેવ' રાહુલ એસ. ભટ્ટ
 (તળાજા, જિ.ભાવનગર)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s