પાંગરી આજ મસ્ત મૌશમ પ્રિયે(હેમંત ધોકિયા)

Posted on

અચાનક મધુર મસ્ત નયનો તારાં દિલબર,
હવે કાંઈ જ જોવાનું નથી જાનુ.
દિલના અજવાસમાં કેદ કરી તને રાની,
થઈ છે પ્રીતની માયુસી પ્રિયે.
દૂર દૂર વૃક્ષો વનરાઈવેલીઓની 
માદક શોભા તું,
મેઘધનુષના સાત રંગોની સલોની તું પગલી.
શ્વાસોમાં ખુશ્બુ તારી, 
દિલમાં છે સ્પંદનો તારાં જ,
સંગીતના સાત સૂરોમાં સરગમ તૂં.
ગાઢ સ્વપ્નમાં યાદ તારી જ,
દિલમાં સ્મરણો તારાં,
હાથોમાં કોમળ હાથ તારો, મન મંદિરમાં તું.
નથી તૃષા હવે પ્રિયે, તૃષા છે તારા માધુર્યની,
પાંગરી છે આજ મસ્ત મોસમ પ્રીતની પ્રિયે,
વરસે છે આભમાંથી પ્રીત વર્ષા જાનુ.

-હેમંત ધોકિયા
(રાજકોટ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s