તારી યાદ (વિજય એન.જોષી)

Posted on

ક્યારેક હસાવી જાય છે,
તો ક્યારેક રડાવી જાય છે,
જ્યારે  તારી યાદ આવે ત્યારે
ભર વસંતને  પણ પાનખર 
બનાવી જાય છે
મહેફીલને પણ ક્યારેક 
સમશાન ઘાટ બનાવી જાય છે
ક્યારેક તારી યાદ આવે છે, ત્યારે
ખુલ્લી આંખોમાં પણ સપના
બનાવી જાય છે
ક્યારેક આંખોમાંથી નદીઓ
વહાવી જાય છે તારી યાદ.

- વિજય એન.જોષી  
(દેવ- ખડસલિયા - ભાવનગર)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s