તમે મારા ‘જય’ છો, ‘શ્રી’ છો (કિરીટકુમાર ઠાકર)

Posted on

તમે!... દિવસના  અન્તે કામ પછી,
લાગેલા થાકનો વિસામો છો.
આખા દિવસની રઝળપાટ પછીનો,
તમે મધુરો સહવાસ છો.
તમે પ્રભાતનો પમરાટ છો,
તમે મધ્યાન્હનો અગન ગભરાટ છો.
તમે સંધ્યાનું ગુલાબી સૌંદર્ય છો,
તમે રાતરાણીની સુગંધિત સોડમ છો.
તમે ભલે એકની એક વાત છો,
છતાં તમે રોજ કરાતું ઈશ્વરસ્તવન છો.
તમે ભલે લાગો પુરાતન છતાં,
છતાં નવીનતમ રાજસી ઠાઠ છો.
તમે વિરહની વેદના છો,
તમે મિલનની ચરમસીમા છો.
તમે આ હૃદયમાં મંદિરની દેવી છો,
તમે જ સીતા અને રાધા છો.
આકાશ અને ધરતી જ્યાં ચૂમે અન્યોન્યને,
તમે તે સરી જતી ક્ષિતિજ છો.
તમે મારા એકાકી પ્યાસા જીવન માટે,
વાદળથી વરસતી વર્ષા છો.
હું છું આકળ-વિકળ છતાં તમે,
અકળ છો, તમે સફળ છો.
તમે તમારી જીંદગીનો 'જય' છો,
તમે જ મારા જીવનની 'શ્રી' છો.

-કિરીટકુમાર ઠાકર
(સિદ્ધપુર) પનિહારી
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s