જીગર-જાન (જ્યોતિ ગાંધી)

Posted on Updated on

કાંઈજ ન કહીને તમે ઘણું બઘું કહી ગયાં,
શબ્દોથી થતાં અહેસાસને, મૌનથી સમજાવી ગયાં.
મઘુર હોત એ મિલનની એકેક પળ,
પણ છૂપું મિલન તો તમે જ શીખવાડી ગયા.
જોઈ તમને એકવાર દિલને ઠંડક મળી જાત,
એવા તમારાં દિદાર કરવાનાં પણ રહી ગયાં.
આ દિલનાં દ્વાર તો ક્યારનાંય બંધ કરી દીધાં હતાં,
ન જાને ફરી તમે જ કેમ દસ્તક દઈ ગયાં.
મુરજાયેલાં અરમાનોને ખીલવવા કદાચ શક્ય નોતાં,
તારું પ્રેમરૂપી એક પુષ્પ હરીયાળો બાગ કરી ગયાં.
ફરી એજ દિલની દાસ્તાન કહું છું,
તારા અને મારા મિલનની વાત કહું છું. 
વીતેલાં દિવસો ભલેને ભૂતકાળ બની ગયાં,
પણ આપણે તો હતાં ત્યાનાં ત્યાં જ આવી ગયાં.

-જ્યોતિ ગાંધી
(મોરબી)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s