ઘર બનાવી ગઈ (હિતેશ આર. પટેલ)

Posted on Updated on

દિલથી પાગલપ્રેમી દિવાની
બનાવી ગઈ
બાગમાં નિરંતર સુંદરતા 
લાભ પામી ગઈ
હાસ્ય હાસ્યમાં  મહેકાવતી
વાતો મધુર ઉપમા થઈ
અટવાતી એની યાદ ઘર આંગણ પરાણે
દર્દભરી ચાહના પર સુહાની મૌસમ થઈ
વાટ જોવડાવી ગઈ ટહુકાર કરાવી ગઈ
જીવનમાં અનુપમ સિદ્ધિ અપાવી ગઈ!
લગામ હાથની કાબુમાં 
આસમાની પુકાર થઈ
ઉગતી રહો યાદમાં ઉડતી રાતે સપનામાં
જોતજોતામાં દિલ્લગી ઘર બનાવી ગઈ!
અજાણી  રાહ હતી, ન્યારી છાપ
સોબત મસ્તાની સંધાઈ ગઈ
રચાવી ગઈ ઈમારત તેજસ્વી દીપમાં
ઝંખના જિંદગીની ઘર વસાવી ગઈ!
ઘરનું  ઘરમંડાવતાં જીવન સરગમ જ
ઉન્નતિ   ભાગ્યની  
તારીફે કાબિલ જણાઈ!

- હિતેશ આર. પટેલ :  (મુંબઈ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s