કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિ (નવિનચંદ્ર રતિલાલ)

Posted on

કોઈ તો એનો મોકો,
આપને ભગવાન,
મારે બનવું છે ભાઈ,
કાઠિયાવાડનો કોડીલો મહેમાન.
ઝંખના છે મારા દિલડાની
તમન્ના છે મારા હૈડાની
કાચી માટી ના ખોરડા ને
કેટલું બધું છે અભિમાન?
ભાણે બેસાડીને જમાડશે?
ઘીમાં ઝબોળેલી રોટલી પીરસશે,
રોટલી ના એક એક ટુંકડામાં,
તરવરી ઊઠશે કાઠિયાવાડનું ગુમાન.
ગાડું જોડી ને ખેતર લઈ જાશે,
કુદરત ના ખરા રૃપને દેખાડશે.
લહેરાતી મોલાતું માં ટેહુકતાં,
મોરલાનું સંભળાવશે તાન.
સાંજ ઢળ્યે વળાવવાને આવશે,
હૈડાના હેતથી વિદાય આપશે,
કાચલિયા કહે દુનિયા આખીમાં,
કાઠિયાવાડીની તોલે આવે નહિ,
કોઈનું સન્માન.

- નવિનચંદ્ર રતિલાલ
  કાચલિયા(ધારી)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s