આંખ (દર્શિતા બાબુભાઈ શાહ)

Posted on

તું હસે ને હું રડું ના રે ના,
હું હસું ને   તું રડે ના રે ના.
આંખ મીંચોલી રમીને સાજન,
દૂર જઈને તું વસે ના  રે ના.
છે સહજ સંજોગ જુદાઈ આ,
તું નજર ચોરી ખસે ના રે ના.
હૂંફ ના આપી શક્યો છો ને,
મારી સાથે તું લડે ના રે ના.
આ હૃદય  જીવી ગયું યાદોમાં,
મન વગર  અમથા મળે ના રે ના.
લોક લાજે આજ ફંટાયા રસ્તા,
તું વચન આપી ફરે ના રે ના.

- દર્શિતા  બાબુભાઈ શાહ   ''સખી'': (અમદાવાદ)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s