વરસાદ…(ગઝલ)

Posted on Updated on

એકાંત મૌસમમા ને ઠંડા વાતાવરણમા
ફરવા નીકળ્યો ને  આવ્યો  વરસાદ...

યાદ તમોને કરવા નદીની ભીની રેતમા
ગઝલ લખવા બેઠોને આવ્યો વરસાદ...

પ્રથમ મુલાકાત ને તમથી બોલાયેલ શબ્દો
યાદ કરવા લાગ્યો ને આવ્યો વરસાદ...

સ્મરણ તમારુ કરી ગઝલની બે કળીઓ બનતા
કાગળ ખોલી લખવા ગયો ને આવ્યો વરસાદ...

ઢળતા નયન દેખી તમારા ઉદાશ મારી આંખમા
આંશુ બહાર આવ્યા ને આવ્યો વરસાદ...

યાદોના શથવારે એકતરફી મારા પ્રેમથી
ગઝલ અધુરી રહી ને આવ્યો વરસાદ...

નશીબનો દોશ માની "સુરેશ" હાથ દઇ બેઠો થયો
ઘરે પાછો ફરવા ગયો ને આવ્યો વરસાદ... 

સુરેશ કે.પાટડીયા


Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s