2 લાઇન શાયરી

Posted on Updated on

• મેરી બીતી હુવી જીંદગી કિ ઇતની સી કહાની હૈ,
કુછ હમ બર્બાદ હુવે કુછ અપનો કી મહેરબાની હૈ.

• તુને તો કહા થા હર શામ સાથ ગુજારેંગે, અબ
તુમ બદલ ગયે હો યા તુમ્હારે શહર મે શામ નહિ હોતી.

• ક્યો ખોજતે હો તુમ ઇશ્ક કો એ બે-ખબર,
યે ખુદ ખોજ લેતા હૈ જીસે બર્બાદ કરના હો.

• મેને ઉસ રાત સે આંખ હી નહિ ખુલી,
જીસ રાત ઉસને કાહા થા કી…સુબહ હોતે હી મુજે ભુલ જાના.

• મેને મોહોબ્બત કે નશે મે આકર ઉસે ખુદા બના દિયા,
હોશ તબ આયા જબ ઉસને કહા કિ…ખુદા કિસી એક કા નહી હોતા.

• અજીબ સી આદત ઔર ગજબ કી ફિતરત હૈ અપની
મોહોબ્બત હો યા નફરત…બહોત સિદ્દત સે કરતે હૈ.

• હાથો કિ લકિરો પર મત જાના દોસ્તો…
નશીબ તો ઉનકા ભી નહિ હોતા જીનકે હાથ નહી હોતે.

• ગુલાબી સ્મિત ના કરમાઇ તારુ મિત્ર, સાચવજે
અંહી તો જે મળે છે તેના પાલવમા ઉદાશી છે.

• જાઓ દુનિયાની ખબર લ્યો તેને થયું છે શું ?
કેમ તાજો ઘાવ આજ દિલ પર દેખાતો નથી
-સુન્ય પાલનપુરી

• “નગર ના માણશો તો એક સરખા મીણના પુતળા
અને એમાં પીગળતો હું હજી ત્યાં જ ઉભો છું “
-શોભીત દેસાઈ

• ડૂબી હૈ મેરી ઉન્ગલીયા મેરે હી ખૂન મેં …
યે કાંચ કે ટુકડે પર ભરોસા કરને કી સજા હૈ.

• સોચતા હું કભી તેરે દિલ મેં ઉતર કર દેખ લુ ,
કોન બસા હૈ તેરે દિલ મેં જો મુજે બસને નહિ દેતા .

• ખુદા ને જાનકર નહિ લિખા ઉસે મેરી કિસ્મત મેં …
કે સરે જહાં કિ ખુશીયા ઇક શક્શ કો કૈસે દેતા .

• મહોબ્બત હમારી ભી અસર રાખતી હૈ ,
બહોત યાદ આયેંગે જરા ભૂલકર તો દેખો .

• અગર તુજે ના ચાહું તો ક્યાં કરું મેં ,
લોગ ખાલી ઇન્સાન કો આવારા કહેતે હૈ .

• હમને સોચા થા કે બતાઉંગા સબ દુઃખ દર્દ ઉસકો,
ઉસને તો ઇતના ભી નહિ પૂછા કી ઉદાશ કયું હો ?

• ઇક હી શખ્સ પે લુટા દેતે હૈ જો જીંદગી અપની
એસે લોગ અબ કીતાબોમે મિલા કરતે હૈ …

• અગર વો જિંદગીમે એક બાર મેરા હો જાતા
તો મેં જમાંનેકી કિતાબો સે એ લબ્જ બેવફાઈ હિ મિટા દેતા .

• કોઈ રીસ્તા જો ના હોતા ,તો વો ખફા કયું હોતા ?
યે બેરુખી ,ઉસકી મોહોબ્બત કા પતા દેતી હૈ …

• કબર હી જાનતી હૈ કી ઇસ શહર – એ – બાજાર કે લોગ
મર કર હુવે દફન હૈ યા જીંદાગાર દિયે ગયે હૈ લોગ .

• પહેલે જબ બારીશ હોતી થી તો વો યાદ આતે થે ,
અબ જબ વો યાદ આતે હૈ તબ બારીશ હોતી હૈ .

• તુજે ભૂલને કો ઇક પલ ચાહિયે ,
વો પલ જિસે લોગ મોંત કહેતે હૈ .

• મોંત તો નામ સે બરબાદ હૂવી વરના ,
તકલીફ તો જીંદગી ભી દિયા કરતી હૈ .

• તફસીલ સે કેસે સુને એ કિસ્સા મહોબ્બત કા ?
કે તુમ મસરૂફ હો અબતક હંમે બરબાદ કરને મેં .

• હમારી બેખુદી ક હાલ વો પૂછે અગર ,
તો કહેના હોશ બસ ઇતના હૈ કે તુમ કો યાદ કરતે હૈ …

• બહોત દર્દ છૂપા હૈ રાત કે હર પહેલું મેં ,
અછા હો કે કુછ દેર કે લિયે નીંદ આ જાયે …

• સમજ નહિ આતી મહોબ્બત કરે તો કિસ સે કરે
મિટિ સે બને એ લોગ કાગજ કે ટુકરે પે બીક જાતે હૈ ….

• મુજે હુકુમ હુવા ઓંર માંગ ઉસકે શિવા
મેં દસ્ત એ દુવા સે ઉઠ ગયા કે મુજે જુસ્તજુ બસ ઉસી કી થી .

• અછા કરતે હૈ વો લોગ જો મહોબ્બત કા ઇજહાર નહિ કરતે હૈ
ખામોશી મેં મર જાતે હૈ મગર કિસીકો બદનામ નહિ કરતે .

• મેં સહર કી ઉસ બે રોનક ગલી મેં રહેતા હું ,
જહાં હસરત સે લોગ બેવફાઓ કો યાદ કરતે હૈ .

• ઉમ્ર ભર હમ યુહી ગલતી કરતે રહે ,
ધૂલ ચહેરે પે થી ઓર આયના સાફ કરતે રહે …

• પ્રેમ થતા સમય ક્યાં જતો રહે છે એ સમજાતું નથી.
અને સમય જતા પ્રેમ ક્યાં જતો રહે છે એ સમજાતું નથી.

• દેખો તો દરવાજે પર કોઈ દસ્તક દે રહા હૈ ,
અગર ઈશ્ક હો તો બતા દેના કી દિલ ઘર પર નહિ હૈ.

• આભમાં કે દરિયામાં તો એક પણ કેડી નથી ,
એનો અર્થ એ નથી કે કોઈએ સફર ખેડી નથી.

• ભૂલવાની સાવ છેલ્લી ક્ષણ પર હોઉં છું ત્યાં
ફરી કોઈ ચહેરો બતાવી જાય છે.

• સિતમ મુજ પર હુવે ઓંર તુમ ચુપ હી રહે સિતમગર
તુમ હી બતાઓ કબતક મેં અકેલા હી ઈશ્ક કરું .

• રાહ એ મહોબ્બત મેં અજબ પથ્થરો સે રહા વાસ્તા મેરા એ દોસ્તો…
ના જખમ નજર આતા હૈ ઓંર ના દર્દ સહા જાતા હૈ.

• કટી પતંગ કા રુખ ભી થા મેરે ઘર કી તરફ
મગર ઉસકો લુટ લિયા ઉંચે મકાન વાલો ને.

• તુમ ભી કર કે દેખ લો મહોબ્બત કિસીસે
જાન જાઓગે કિ હમ મુસ્કુરાના કયું ભૂલ ગયે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s