2 લાઇન શાયરી

Posted on Updated on

• મેરી બીતી હુવી જીંદગી કિ ઇતની સી કહાની હૈ,
કુછ હમ બર્બાદ હુવે કુછ અપનો કી મહેરબાની હૈ.

• તુને તો કહા થા હર શામ સાથ ગુજારેંગે, અબ
તુમ બદલ ગયે હો યા તુમ્હારે શહર મે શામ નહિ હોતી.

• ક્યો ખોજતે હો તુમ ઇશ્ક કો એ બે-ખબર,
યે ખુદ ખોજ લેતા હૈ જીસે બર્બાદ કરના હો.

• મેને ઉસ રાત સે આંખ હી નહિ ખુલી,
જીસ રાત ઉસને કાહા થા કી…સુબહ હોતે હી મુજે ભુલ જાના.

• મેને મોહોબ્બત કે નશે મે આકર ઉસે ખુદા બના દિયા,
હોશ તબ આયા જબ ઉસને કહા કિ…ખુદા કિસી એક કા નહી હોતા.

• અજીબ સી આદત ઔર ગજબ કી ફિતરત હૈ અપની
મોહોબ્બત હો યા નફરત…બહોત સિદ્દત સે કરતે હૈ.

• હાથો કિ લકિરો પર મત જાના દોસ્તો…
નશીબ તો ઉનકા ભી નહિ હોતા જીનકે હાથ નહી હોતે.

• ગુલાબી સ્મિત ના કરમાઇ તારુ મિત્ર, સાચવજે
અંહી તો જે મળે છે તેના પાલવમા ઉદાશી છે.

• જાઓ દુનિયાની ખબર લ્યો તેને થયું છે શું ?
કેમ તાજો ઘાવ આજ દિલ પર દેખાતો નથી
-સુન્ય પાલનપુરી

• “નગર ના માણશો તો એક સરખા મીણના પુતળા
અને એમાં પીગળતો હું હજી ત્યાં જ ઉભો છું “
-શોભીત દેસાઈ

• ડૂબી હૈ મેરી ઉન્ગલીયા મેરે હી ખૂન મેં …
યે કાંચ કે ટુકડે પર ભરોસા કરને કી સજા હૈ.

• સોચતા હું કભી તેરે દિલ મેં ઉતર કર દેખ લુ ,
કોન બસા હૈ તેરે દિલ મેં જો મુજે બસને નહિ દેતા .

• ખુદા ને જાનકર નહિ લિખા ઉસે મેરી કિસ્મત મેં …
કે સરે જહાં કિ ખુશીયા ઇક શક્શ કો કૈસે દેતા .

• મહોબ્બત હમારી ભી અસર રાખતી હૈ ,
બહોત યાદ આયેંગે જરા ભૂલકર તો દેખો .

• અગર તુજે ના ચાહું તો ક્યાં કરું મેં ,
લોગ ખાલી ઇન્સાન કો આવારા કહેતે હૈ .

• હમને સોચા થા કે બતાઉંગા સબ દુઃખ દર્દ ઉસકો,
ઉસને તો ઇતના ભી નહિ પૂછા કી ઉદાશ કયું હો ?

• ઇક હી શખ્સ પે લુટા દેતે હૈ જો જીંદગી અપની
એસે લોગ અબ કીતાબોમે મિલા કરતે હૈ …

• અગર વો જિંદગીમે એક બાર મેરા હો જાતા
તો મેં જમાંનેકી કિતાબો સે એ લબ્જ બેવફાઈ હિ મિટા દેતા .

• કોઈ રીસ્તા જો ના હોતા ,તો વો ખફા કયું હોતા ?
યે બેરુખી ,ઉસકી મોહોબ્બત કા પતા દેતી હૈ …

• કબર હી જાનતી હૈ કી ઇસ શહર – એ – બાજાર કે લોગ
મર કર હુવે દફન હૈ યા જીંદાગાર દિયે ગયે હૈ લોગ .

• પહેલે જબ બારીશ હોતી થી તો વો યાદ આતે થે ,
અબ જબ વો યાદ આતે હૈ તબ બારીશ હોતી હૈ .

• તુજે ભૂલને કો ઇક પલ ચાહિયે ,
વો પલ જિસે લોગ મોંત કહેતે હૈ .

• મોંત તો નામ સે બરબાદ હૂવી વરના ,
તકલીફ તો જીંદગી ભી દિયા કરતી હૈ .

• તફસીલ સે કેસે સુને એ કિસ્સા મહોબ્બત કા ?
કે તુમ મસરૂફ હો અબતક હંમે બરબાદ કરને મેં .

• હમારી બેખુદી ક હાલ વો પૂછે અગર ,
તો કહેના હોશ બસ ઇતના હૈ કે તુમ કો યાદ કરતે હૈ …

• બહોત દર્દ છૂપા હૈ રાત કે હર પહેલું મેં ,
અછા હો કે કુછ દેર કે લિયે નીંદ આ જાયે …

• સમજ નહિ આતી મહોબ્બત કરે તો કિસ સે કરે
મિટિ સે બને એ લોગ કાગજ કે ટુકરે પે બીક જાતે હૈ ….

• મુજે હુકુમ હુવા ઓંર માંગ ઉસકે શિવા
મેં દસ્ત એ દુવા સે ઉઠ ગયા કે મુજે જુસ્તજુ બસ ઉસી કી થી .

• અછા કરતે હૈ વો લોગ જો મહોબ્બત કા ઇજહાર નહિ કરતે હૈ
ખામોશી મેં મર જાતે હૈ મગર કિસીકો બદનામ નહિ કરતે .

• મેં સહર કી ઉસ બે રોનક ગલી મેં રહેતા હું ,
જહાં હસરત સે લોગ બેવફાઓ કો યાદ કરતે હૈ .

• ઉમ્ર ભર હમ યુહી ગલતી કરતે રહે ,
ધૂલ ચહેરે પે થી ઓર આયના સાફ કરતે રહે …

• પ્રેમ થતા સમય ક્યાં જતો રહે છે એ સમજાતું નથી.
અને સમય જતા પ્રેમ ક્યાં જતો રહે છે એ સમજાતું નથી.

• દેખો તો દરવાજે પર કોઈ દસ્તક દે રહા હૈ ,
અગર ઈશ્ક હો તો બતા દેના કી દિલ ઘર પર નહિ હૈ.

• આભમાં કે દરિયામાં તો એક પણ કેડી નથી ,
એનો અર્થ એ નથી કે કોઈએ સફર ખેડી નથી.

• ભૂલવાની સાવ છેલ્લી ક્ષણ પર હોઉં છું ત્યાં
ફરી કોઈ ચહેરો બતાવી જાય છે.

• સિતમ મુજ પર હુવે ઓંર તુમ ચુપ હી રહે સિતમગર
તુમ હી બતાઓ કબતક મેં અકેલા હી ઈશ્ક કરું .

• રાહ એ મહોબ્બત મેં અજબ પથ્થરો સે રહા વાસ્તા મેરા એ દોસ્તો…
ના જખમ નજર આતા હૈ ઓંર ના દર્દ સહા જાતા હૈ.

• કટી પતંગ કા રુખ ભી થા મેરે ઘર કી તરફ
મગર ઉસકો લુટ લિયા ઉંચે મકાન વાલો ને.

• તુમ ભી કર કે દેખ લો મહોબ્બત કિસીસે
જાન જાઓગે કિ હમ મુસ્કુરાના કયું ભૂલ ગયે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s