મહાપુરુષોના જન્મ અને મૃત્યુ ની તારીખ

Posted on

નામ જન્મ મૃત્યુ
મહારાણા પ્રતાપ ૦૯/૦૫/૧૫૪૦ ૨૯/૦૧/૧૫૯૭
છત્રપતિ શિવાજી ૧૯/૦૨/૧૬૩૦ ૦૩/૦૪/૧૬૮૦
રાણી લક્ષ્મીબાઈ ૧૯/૧૧/૧૮૩૫ ૧૮૫૭
લોકમાન્ય ટિળક ૨૩/૦૭/૧૮૫૬ ૩૧/૦૭/૧૯૨૦
શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા ૩૦/૧૦/૧૮૫૭ ૩૧/૦૩/૧૯૩૧
મેડમ કામા ૨૪/૦૯/૧૮૬૧ ૧૩/૦૮/૧૯૩૭
સ્વામી વિવેકાનંદ ૧૨/૦૧/૧૮૬૩ ૦૪/૦૭/૧૯૦૨
પંડિત સાતવળેકર ૧૯/૦૯/૧૮૬૭ ૩૧/૦૭/૧૯૬૮
ભગિની નિવેદિતા ૨૮/૧૦/૧૮૬૭ ૧૩/૧૦/૧૯૧૧
ગાંધીજી ૦૨/૧૦/૧૮૬૯ ૩૦/૦૧/૧૯૪૮
સરદારસિંહ રાણા ૧૮૭૦ ૨૫/૦૫/૧૯૫૭
મહર્ષિ અરવિંદ ૧૫/૦૮/૧૮૭૨ ૦૫/૧૨/૧૯૫૦
સરદાર પટેલ ૩૧/૧૦/૧૮૭૫ ૧૫/૧૨/૧૯૫૦
બિરસા મુંડા ૧૫/૧૧/૧૮૭૫ ૦૯/૦૬/૧૯૦૦
વીર સાવરકર ૨૮/૦૫/૧૮૮૩ ૨૬/૦૨/૧૯૬૬
ભાઈકાકા ૦૭/૦૬/૧૮૮૮ ૩૧/૦૩/૧૯૭૦
ડો.હેડગેવાર ૦૧/૦૪/૧૮૮૯ ૨૧/૦૬/૧૯૪૦
રાષ્ટ્રવીર છેલભાઈ ૧૬/૧૦/૧૮૮૯ ૧૯૫૬
ખુદીરામ બોઝ ૦૩/૧૨/૧૮૮૯ ૧૯/૦૮/૧૯૦૮
ડો.આંબેડકર ૧૪/૦૪/૧૮૯૧ ૦૬/૧૨/૧૯૫૬
સુભાષચંદ્ર બોઝ ૨૩/૦૧/૧૮૯૭ ૧૮/૦૮/૧૯૪૫
રામપ્રસાદ બિસ્મિલ ૧૧/૦૬/૧૮૯૭ ૦૯/૧૨/૧૯૨૭
વીર ઉધમસિંહ ૨૬/૧૨/૧૮૯૯ ૩૧/૦૭/૧૯૪૦
અશફાક ઉલ્લાખાન ૨૨/૧૦/૧૯૦૦ ૧૯/૧૨/૧૯૨૭
ડો.શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી ૦૭/૦૭/૧૯૦૧ ૨૩/૦૬/૧૯૫૩
લાલબહાદુર શાસ્ત્રી ૦૨/૧૦/૧૯૦૪ ૧૦/૦૧/૧૯૬૬
ચંદ્રશેખર આઝાદ ૨૩/૦૭/૧૯૦૬ ૨૭/૦૨/૧૯૩૧
શ્રી ગુરુજી (માધવરાવ) ૧૯/૦૨/૧૯૦૬ ૦૫/૦૬/૧૯૭૩
ભગતસિંહ ૨૮/૦૯/૧૯૦૭ ૨૩/૦૩/૧૯૩૧
બાબુ ગેનુ ૧૯૦૮ ૧૨/૧૨/૧૯૩૦
મદનલાલ ધીંગરા ૧૮/૦૯/૧૮૮૩ ૧૭/૦૮/૧૯૦૯
રામમનોહર લોહિયા ૦૩/૦૩/૧૯૧૦ ૧૨/૧૦/૧૯૬૭
કેપ્ટન લક્ષ્મી ૧૦/૧૦/૧૯૧૨
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ૨૫/૦૯/૧૯૧૬ ૧૧/૦૨/૧૯૬૮
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s