પ્રેમ

તમારી આંખોની કસુંબલ નજર ની હવે
મુજ પર નહિ દિલ પર અશર લાગે છે.
રાતની એકલતામાં પણ તમારી યાદ છે.
દિલ કહે છે કે આ પ્રેમની અશર લાગે છે.

ઢળતા નયન અને તમારી ત્રાંસી નજર
સામે નજર મિલાવતા કેમ ડર લાગે છે .
તમારા રોજના ઈશારાઓ કહે છે મને કે
તમને પણ મારા પ્રત્યે થોડો પ્રેમ લાગે છે

નજરમાંથી ઉતર જટ હવે મારા રદયમાં
હવે આંશુ વહેવવાનો ડર લાગે છે .
ઘણા જગતના વ્યંગ આશ્વાશનો મળ્યા મને
હવે તમારા પ્રેમ દર્શનની તરસ લાગે છે .

સુરેશ કે .પાટડિયા
બી.કોમ સેમેસ્ટર -૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s