ગઝલ

મને શાયરી અને કાવ્ય કરતા પણ વધારે મા વધારે સોખ ગઝલ બનાવવી અને સંભાળવી , બસ આજ ને હું તમારી સમક્ષ રજુ કરું છું .

દીકરી …

વરસાદ

દુનિયા

પ્રેમ

વરસાદ…(ગઝલ)

સબંધ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s