આંશુ

પાણી ખારું કેમ આ વિશાળ સમંદર નું ,
સરીતજળ ને કારણભૂત ગણાવે નિષ્ણાતો ,
હા એવું પણ બને કે કદાચ
ગ્લીસરીનની ગેરહાજરીમાં
કોઈ રડ્યું હશે “કોઈક” ની યાદ માં,
જેના બે નયન થકી નીકળેલી
ખારા અશ્રુની સરીતાને ,
દર્દ નો ઢાળ મળતા
વિરહને ને વેગ ને કારણે
વહી હશે પુરપાટ
જેનાથી રચાયો હોય આ
ખારો વિરાટ મહાસાગર ,

-ધર્મેન્દ્રસિંહ જી.ગોહિલ

Advertisements