આજની શાયરી

ઇસ ભીગે મૌસમ મે હવા ભી નહી હૈ,
ચહેરેપે ચઢા હૈ ગમો કા નશા યુ,
હર કોઇ સમજતા હૈ તુ જંવા હી નહી હૈ,
બેકાર મે હી તુ બન ગયા હૈ શરાબી મગર સચ તો યે હૈ,
તેરે દર્દે ગમ કિ દવા હી નહી હૈ,
અપની બાકી રાખ સે તો કુછ સીખલે હુનર
કોઇ તુજે જલા ગયા ઔર ધુંવા ભી નહી હૈ,
ઉનકે પાસ તેરી કોઇ યાદ યા નીશાની ભી નહી હૈ,
ફિર કૈસે તુજે યાદ ભી કર પાયેંગે
ઇરાદે પાકર મોહોબ્બત મે તુને કભી ઉનકો છુવા ભી નહી હૈ. 

2 લાઇન શાયરી

અનોખે શેર…

વીર વાછડા દાદા

મેરા સચા દોસ્ત કૌન હૈ…

ગઝલ


14 thoughts on “આજની શાયરી

  patadiya suresh said:
  October 3, 2012 at 7:09 pm

  khub saras

  vijay said:
  October 3, 2012 at 7:31 pm

  very good collection ……….!!!!!!1

  kinjal patel said:
  October 10, 2012 at 5:53 pm

  a reallyt gud site!!!!!!!!!

  Harisinh zala said:
  October 11, 2012 at 11:09 pm

  Ka

  Vandana Sharma Soniya said:
  December 19, 2012 at 6:54 am

  Good site

  Thakor pravin said:
  June 18, 2013 at 5:39 pm

  Good site…

  kamlesh patel said:
  July 30, 2013 at 2:49 pm

  i read your site and i appriciate your site because good part i see here.

  kirpalsinh said:
  December 4, 2014 at 7:46 am

  khub saras gazal chhe pan aa vandana vishe kai kahesho amne?? reply plz

   Suresh K Patadiya responded:
   July 22, 2015 at 6:19 am

   Aevu Kay Nathi Bhai Vandana no matalab Namskar chhe…

  Vishal Jani said:
  April 5, 2015 at 1:01 pm

  બહુ સારી સાઈટ બનાવી છે.
  Nice Collection… KEEP IT UP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s