ભારતના પવિત્ર સરોવર

ભારતના પવિત્ર (કુદરતી) સરોવર :

૧. બિંદુ સરોવર, તા.સિધ્ધપુર , જી. પાટણ, રાજ્ય: ગુજરાત

૨. નારાયણ સરોવર, તા. લખપત , જી. કચ્છ , રાજ્ય : ગુજરાત

૩. પુષ્કર સરોવર , જી. અજમેર , રાજ્ય: રાજસ્થાન

૪. બ્રહ્મ સરોવર, કુરુક્ષેત્ર , રાજ્ય: હરિયાણા

૫. પમ્પા સરોવર, દંડકારણ્ય ક્ષેત્ર, રાજ્ય: કર્નાટક

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s